Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024
32 C
Hanoi
- Advertisement -

Điện lực Quảng Ninh thông báo chi tiết lịch cắt điện ngày 15/06/2021

- Advertisement -

Để ᵭảɱ ƅảᴏ ρɦųͼ ѵų ᴛṓᴛ ɦσп ͼɦѻ ƙɦάᴄɦ ɦàпɢ ᴛɾѻпɢ ᴛɦờι ɢіαɴ ᵴắρ ᴛớι, Đιēп Lựͼ Quảng Ninh ᶍіɴ ρɦéρ ᴄắᴛ ᵭιệп ᴍộᴛ ᵴṓ пσι пɢàγ 15/6 пăɱ 2021, ᵭể Sửα ᴄɦữα, ͼảι ᴛąѻ, ƅảѻ ɗư̴ỡпɢ Ɩư̴ớι ᵭιệп.

Chi tiết Lịch cắt điện tại Quảng Ninh ngày 15/06/2021 như sau

- Advertisement -

Thành phố Cẩm Phả

– Từ  09:30 – 11:00 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầυ cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 3. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 3 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 4

Khu vực : Nhánh KDC Phồn Xương 3, 4 – TBA KDC Phồn Xương 3, 4

– Từ 11:30 – 12:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối cáp xuất tuyến lộ IV vào AB lộ IV TBA Phồn Xương 2

- Advertisement -

Khu vực : TBA Phồn Xương 2 – TBA Phồn Xương 2

– Từ 07:30 – 09:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầυ cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 1. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 1 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 2

Khu vực : Nhánh KDC Phồn Xương 1 – TBA KDC Phồn Xương 1, 2

– Từ 15:00 – 18:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Thôn Lưu sang TBA Thôn Lưu 2

Khu vực : Thôn Lưu – thôn Lưu

– Từ 06:30 – 10:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Hà Mỹ sang TBA Hà Mỹ 4

- Advertisement -

Khu vực : Hà Mỹ 4 – 1 phần thôn Hà mỹ

Thành phố Uông Bí

Từ 11:30 – 12:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối cáp xuất tuyến lộ IV vào AB lộ IV TBA Phồn Xương 2

Khu vực : TBA Phồn Xương 2 – TBA Phồn Xương 2

Từ 09:30 11:00 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầυ cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 3. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 3 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 4

Khu vực : Nhánh KDC Phồn Xương 3, 4 – TBA KDC Phồn Xương 3, 4

Từ 07:30 09:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầυ cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 1. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 1 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 2

Khu vực : Nhánh KDC Phồn Xương 1 – TBA KDC Phồn Xương 1, 2

Từ 06:30 10:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Hà Mỹ sang TBA Hà Mỹ 4

Khu vực : Hà Mỹ – 1 phần thôn Hà mỹ

Từ 15:00 18:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Thôn Lưu sang TBA Thôn Lưu 2

Khu vực : Thôn Lưu – thôn Lưu

Hải Hà

Từ 06:30 10:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Hà Mỹ sang TBA Hà Mỹ 4

Khu vực : Hà Mỹ 4 – 1 phần thôn Hà mỹ

Từ 15:00 18:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Thôn Lưu sang TBA Thôn Lưu 2

Khu vực : Thôn Lưu – thôn Lưu

Từ 09:30 11:00 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầυ cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 3. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 3 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 4

Khu vực : Nhánh KDC Phồn Xương 3, 4 – TBA KDC Phồn Xương 3, 4

Từ 07:30 09:30 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầυ cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 1. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 1 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 2

Khu vực : Nhánh KDC Phồn Xương 1 – TBA KDC Phồn Xương 1, 2

Từ 11:30 12:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối cáp xuất tuyến lộ IV vào AB lộ IV TBA Phồn Xương 2

Khu vực : TBA Phồn Xương 2 – TBA Phồn Xương 2

Vân Đồn 

Từ 09:30 11:00 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầυ cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 3. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 3 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 4

Khu vực : Nhánh KDC Phồn Xương 3, 4 – TBA KDC Phồn Xương 3, 4

Từ 07:30 09:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầυ cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 1. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 1 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 2

Khu vực : Nhánh KDC Phồn Xương 1 – TBA KDC Phồn Xương 1, 2

Từ 11:30 12:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối cáp xuất tuyến lộ IV vào AB lộ IV TBA Phồn Xương 2

Khu vực : TBA Phồn Xương 2 – TBA Phồn Xương 2

Từ 06:30 10:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Hà Mỹ sang TBA Hà Mỹ 4

Khu vực : Hà Mỹ – 1 phần thôn Hà mỹ

Từ 15:00 18:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Thôn Lưu sang TBA Thôn Lưu 2

Khu vực : Thôn Lưu – thôn Lưu

Đông Triều

Từ 09:30 11:00 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầυ cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 3. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 3 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 4

Khu vực : Nhánh KDC Phồn Xương 3, 4 – TBA KDC Phồn Xương 3, 4

Từ 07:30 09:30 :Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo đầυ cáp tổng 0,4kV ra khỏi AB tổng T1 TBA KDC Phồn Xương 1. Đấu nối thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 1 với thanh cái 0,4kV TBA KDC Phồn Xương 2

Khu vực : Nhánh KDC Phồn Xương 1 – TBA KDC Phồn Xương 1, 2

Từ 11:30 12:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối cáp xuất tuyến lộ IV vào AB lộ IV TBA Phồn Xương 2

Khu vực : TBA Phồn Xương 2 – TBA Phồn Xương 2

Từ 15:00 18:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Tiền Phong sang TBA Thôn Lưu 2

Khu vực : Tiền Phong – Thôn Tiền Phong

Từ 06:30 10:30 : Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo, tháo lèo, thu hồi dây dẫn phục vụ san tải từ TBA Hà Mỹ sang TBA Hà Mỹ 4

Khu vực : Hà Mỹ 4 – 1 phần thôn Hà Mỹ

- Advertisement -

Tin Hay Nhất

- Advertisement -

Related Articles

error: Content is protected !!